صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by ZeroUp (72)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Arabic Battle of the Sexes
(2017)
Blu-ray   1 comments 10 received 2,542
12/22/2017
Arabic Game of Thrones - فصل هفتم
(2017)
Blu-ray   1 comments 3 received 1,818
12/21/2017
Arabic Dunkirk
(2017)
Blu-ray   1 comments 22 received 8,500
12/8/2017
Arabic Logan Lucky
(2017)
Web   0 comments 0 received 1,601
11/17/2017
Arabic The Hitman's Bodyguard
(2017)
Blu-ray   0 comments 44 received 9,817
11/9/2017
Arabic The Hitman's Bodyguard
(2017)
Blu-ray   2 comments 18 received 3,801
11/9/2017
Arabic Valerian and the City of a Thousand Planets
(2017)
Blu-ray   1 comments 19 received 6,158
11/9/2017
English The Mick - فصل دوم
(2017)
Web   0 comments 0 received 1,008
11/2/2017
English The Mick - فصل دوم
(2017)
TV   0 comments 4 received 1,945
10/20/2017
Arabic Take the Money and Run
(1969)
Blu-ray   0 comments 3 received 61
10/10/2017
Arabic Rick and Morty - Third Season
(2017)
Web   1 comments 11 received 2,638
10/2/2017
Arabic Rick and Morty - Third Season
(2017)
Web   0 comments 15 received 1,324
10/2/2017
Arabic Gerald's Game
(2017)
Web   3 comments 48 received 8,461
9/29/2017
Arabic Rick and Morty - Third Season
(2017)
Web   0 comments 12 received 1,175
9/25/2017
Arabic Killing Gunther
(2017)
Web   8 comments 17 received 2,380
9/22/2017
Arabic Preacher - فصل دوم
(2017)
TV   2 comments 11 received 744
9/12/2017
Arabic Rick and Morty - Third Season
(2017)
Web   1 comments 11 received 1,111
9/11/2017
Arabic Narcos - فصل دوم
(2016)
Blu-ray   2 comments 25 received 6,331
8/30/2017
Arabic Narcos - فصل دوم
(2016)
Blu-ray   0 comments 5 received 2,374
8/30/2017
Arabic Marvel's The Defenders - First Season
(2017)
Web   1 comments 21 received 3,574
8/18/2017
Arabic Game of Thrones - Sixth Season
(2016)
Blu-ray   3 comments 8 received 3,310
8/6/2017
Arabic Game of Thrones - Fifth Season
(2015)
Blu-ray   2 comments 7 received 5,963
8/6/2017
Arabic Game of Thrones - فصل چهارم
(2014)
Blu-ray   1 comments 5 received 5,531
8/6/2017
Arabic Game of Thrones - Third Season
(2013)
Blu-ray   5 comments 5 received 7,773
8/6/2017
Arabic Game of Thrones - فصل دوم
(2012)
Blu-ray   1 comments 7 received 5,516
8/6/2017
Arabic Game of Thrones - First Season
(2011)
Blu-ray   2 comments 10 received 5,633
8/6/2017
Arabic Raw (Grave)
(2016)
Blu-ray   3 comments 15 received 1,367
7/28/2017
Arabic Raw (Grave)
(2016)
Blu-ray   0 comments 9 received 581
7/26/2017
Arabic The Boss Baby
(2017)
Blu-ray   3 comments 96 received 35,382
7/9/2017
Arabic Kong: Skull Island
(2017)
Blu-ray   4 comments 51 received 14,764
6/22/2017
English The Handmaid's Tale - First Season
(2017)
Web   0 comments 4 received 11,076
6/14/2017
Arabic A Cure for Wellness
(2016)
Blu-ray   10 comments 52 received 13,067
5/27/2017
Arabic Kill'em All
(2017)
Blu-ray   6 comments 23 received 6,017
5/19/2017
Arabic Logan
(2017)
Web   1 comments 14 received 8,377
5/15/2017
Arabic Man of La Mancha
(1972)
Blu-ray   1 comments 4 received 107
5/14/2017
Arabic Fargo - Third Season
(2017)
TV   4 comments 74 received 6,439
5/5/2017