صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by BlindKing (51)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Dead Men
(2018)
Web   0 comments 3 received 40
17 hours ago
Farsi/Persian Blade Runner 2049
(2017)
Blu-ray   0 comments 10 received 476
1/4/2018
Farsi/Persian Blade Runner 2049
(2017)
Blu-ray   3 comments 9 received 485
1/4/2018
Farsi/Persian Blade Runner 2049
(2017)
Web   0 comments 9 received 801
12/30/2017
Farsi/Persian Mayhem
(2017)
Blu-ray   0 comments 11 received 451
12/21/2017
Farsi/Persian Mayhem
(2017)
Web   0 comments 16 received 536
11/19/2017
Farsi/Persian Good Time
(2017)
Blu-ray   1 comments 20 received 731
11/11/2017
Farsi/Persian Good Time
(2017)
Web   0 comments 10 received 614
11/11/2017
Farsi/Persian Stranger Things - فصل دوم
(2017)
Web   0 comments 10 received 234
11/2/2017
Farsi/Persian Ghost of Tsushima
(2018)
    2 comments 6 received 18
10/31/2017
Farsi/Persian Stranger Things - فصل دوم
(2017)
Web   0 comments 9 received 426
10/27/2017
Farsi/Persian 1922
(2017)
Web   0 comments 18 received 623
10/23/2017
Farsi/Persian The Dark Tower
(2017)
Blu-ray   0 comments 10 received 1,198
10/13/2017
Farsi/Persian War for the Planet of the Apes
(2017)
Blu-ray   0 comments 12 received 649
10/12/2017
Farsi/Persian War for the Planet of the Apes
(2017)
Web   0 comments 12 received 617
10/9/2017
Farsi/Persian War for the Planet of the Apes
(2017)
Web   0 comments 8 received 724
10/2/2017
Farsi/Persian The Beguiled
(2017)
Blu-ray   1 comments 13 received 677
10/2/2017
Farsi/Persian The Beguiled
(2017)
Web   0 comments 6 received 532
9/30/2017
Farsi/Persian Narcos - Third Season
(2017)
Web   0 comments 24 received 455
9/3/2017
Farsi/Persian War for the Planet of the Apes
(2017)
Telesync   0 comments 10 received 756
8/18/2017
Farsi/Persian The Mummy
(2017)
Web   0 comments 11 received 1,185
8/6/2017
Farsi/Persian Alien: Covenant
(2017)
Blu-ray   0 comments 16 received 644
8/2/2017
Farsi/Persian Alien: Covenant
(2017)
Web   0 comments 10 received 413
8/1/2017
Farsi/Persian Ozark - First Season
(2017)
Web   4 comments 19 received 560
7/28/2017
Farsi/Persian Ozark - First Season
(2017)
TV   1 comments 20 received 631
7/25/2017
Farsi/Persian Alien: Covenant
(2017)
DVD   0 comments 7 received 585
7/21/2017
Farsi/Persian Ghost in the Shell
(2017)
Blu-ray   2 comments 10 received 741
7/12/2017
Farsi/Persian Ghost in the Shell
(2017)
Web   2 comments 7 received 922
7/6/2017
Farsi/Persian Ghost in the Shell
(2017)
DVD   0 comments 2 received 345
7/6/2017
Farsi/Persian Taboo (UK) - First Season
(2016)
Blu-ray   0 comments 0 received 145
6/6/2017
Farsi/Persian Taboo (UK) - First Season
(2016)
Blu-ray   0 comments 0 received 147
6/6/2017
Farsi/Persian Taboo (UK) - First Season
(2016)
Blu-ray   0 comments 0 received 130
6/6/2017
Farsi/Persian Taboo (UK) - First Season
(2016)
Blu-ray   0 comments 0 received 143
6/6/2017
Farsi/Persian Taboo (UK) - First Season
(2016)
Blu-ray   0 comments 0 received 125
6/6/2017
Farsi/Persian Taboo (UK) - First Season
(2016)
Blu-ray   0 comments 0 received 115
6/6/2017
Farsi/Persian Taboo (UK) - First Season
(2016)
Blu-ray   0 comments 0 received 110
6/6/2017