تبلیغات

لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Romantic Doctor, Teacher Kim (Dr. Romantic / 낭만닥터 김사부)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

  • سال : 2016
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Arabic 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04.161115.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.161114.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by CupidFansub] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by CupidFansub] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic 낭만닥터 김사부.E15.161227.720p-NEXT   Aram93
Ms.Nov ترجمة 
Arabic 낭만닥터 김사부.E14.161220.720p-NEXT   Aram93
Ms.Nov ترجمة 
Arabic 낭만닥터 김사부.E13.161219.720p-NEXT   Aram93
Ms.Nov ترجمة 
Arabic 낭만닥터 김사부.E12.161213.720p-NEXT   Aram93
Ms.Nov ترجمة 
Arabic 낭만닥터 김사부.E11.161212.720p-NEXT   Aram93
Ms.Nov ترجمة 
Arabic 낭만닥터 김사부.E10.161206.720p-NEXT   Aram93
Ms.Nov ترجمة 
Arabic 낭만닥터 김사부.E09.161205.720p-NEXT   Aram93
Ms.Nov ترجمة 
Arabic 낭만닥터 김사부.E08.161129.720p-NEXT   Aram93
Ms.Nov ترجمة 
Arabic 낭만닥터 김사부.E07.161128.720p-NEXT   Aram93
Ms.Nov ترجمة  
Arabic 낭만닥터 김사부.E06.161122.720p-NEXT   Aram93
Ms.Nov ترجمة 
Arabic 낭만닥터 김사부.E04.161115.720p-NEXT   Aram93
Ms.Nov ترجمة 
Arabic 낭만닥터 김사부.E03.161114.720p-NEXT   Aram93
Ms.Nov ترجمة  
Arabic Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.720p-NEXT   Aram93
Ms.Nov ترجمة 
Arabic Romantic.Doctor.Teacher.Kim..E03.161114.720p-NEXT   Aram93
Ms.Nov ترجمة  
Arabic .Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04   Aram93
Ms.Nov ترجمة 
Brazillian Portuguese Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01-20 Portugues   crikapj
Verifique a sincronização 
Chinese BG code Romantic.Doctor.Teacher.Kim.COMPLETE.720p.HDTV.x264-AREA11   klseklse
cht.srt 
Chinese BG code Romantic.Doctor.Teacher.Kim.COMPLETE.720p.HDTV.x264-AREA11   klseklse
chs.srt 
Chinese BG code Romantic.Doctor.Teacher.Kim.COMPLETE.720p.HDTV.x264-AREA11   klseklse
chs.ass 
English 낭만닥터 김사부-Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E20.END.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부-Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E20.END.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부-Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E00.Untold.Story.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부-Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E00.Untold.Story.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부-Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E00.Untold.Story.170117.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부-Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E00.Untold.Story.170117.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부-Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E00.Untold.Story.170117.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부-Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E00.Untold.Story.170117.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부-Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E00.Untold.Story.170117.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부-Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E00.Untold.Story.170117.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부-Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E00.Untold.Story.170117.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부-Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E00.Untold.Story.170117.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부-Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E00.Untold.Story.170117.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부-Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E00.Untold.Story.170117.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부-Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E00.Untold.Story.170117.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부-Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E00.Untold.Story.170117.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부-Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E00.Untold.Story.170117.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부-Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E00.Untold.Story.170117.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부-Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E00.Untold.Story.170117.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부-Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E00.Untold.Story.170117.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부-Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E00.Untold.Story.170117.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부-Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E00.Untold.Story.170117.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E20.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
VIU/SA143 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E20.END.NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E20.END.170116.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E20.END.170116.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E20.END.170116.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E20.END.170116.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E20.END.170116.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E20.END.170116.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E20.END.170116.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E20.END.170116.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E20.END.170116.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E20.END.170116.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E20.END.170116.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E20.END.170116.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E20.END.170116.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E20.END.170116.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E20.END.170116.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E20.END.170116.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E20.END.170116.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E20.END.170116.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E19.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E19.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E19.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
VIU 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E19.NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E19.170110.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E19.170110.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E19.170110.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E19.170110.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E19.170110.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E19.170110.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E19.170110.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E19.170110.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E19.170110.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E19.170110.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E19.170110.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E19.170110.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E19.170110.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E19.170110.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E19.170110.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E19.170110.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E19.170110.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E19.170110.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E18.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E18.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions .❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E18.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
VIU  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E18.NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E18.170109.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E18.170109.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions .❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E18.170109.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E18.170109.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions .❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E18.170109.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E18.170109.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions .❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E18.170109.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E18.170109.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions .❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E18.170109.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E18.170109.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions .❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E18.170109.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E18.170109.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions .❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E18.170109.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E18.170109.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions .❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E18.170109.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E18.170109.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions .❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E18.170109.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E18.170109.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions .❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E17.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E17.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
VIU 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E17.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E17.NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E17.170103.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E17.170103.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E17.170103.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E17.170103.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E17.170103.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E17.170103.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E17.170103.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E17.170103.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E17.170103.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E17.170103.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E17.170103.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E17.170103.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E17.170103.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E17.170103.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E17.170103.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E17.170103.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E17.170103.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E17.170103.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E16.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E16.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
VIU 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E16.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E16.NEXT   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E16.170102.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E16.170102.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E16.170102.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E16.170102.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E16.170102.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E16.170102.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E16.170102.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E16.170102.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E16.170102.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E16.170102.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E16.170102.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E16.170102.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E16.170102.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E16.170102.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E16.170102.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E16.170102.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E16.170102.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E16.170102.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E15.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E15.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E15.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
Subtitles by VIU/SA143  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E15.161227.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E15.161227.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E15.161227.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E15.161227.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E15.161227.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E15.161227.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E15.161227.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E15.161227.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E15.161227.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E15.161227.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E15.161227.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E15.161227.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E15.161227.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E15.161227.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E15.161227.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E15.161227.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E15.161227.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E15.161227.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E14.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E14.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
Subtitles by VIU/SA143  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E14.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E14.NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E14.161220.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E14.161220.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E14.161220.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E14.161220.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E14.161220.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E14.161220.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E14.161220.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E14.161220.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E14.161220.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E14.161220.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E14.161220.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E14.161220.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E14.161220.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E14.161220.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E14.161220.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E14.161220.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E14.161220.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E14.161220.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️. Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E13.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E13.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E13.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
Subtitles by VIU/SA143  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E13.NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E13.161219.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E13.161219.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E13.161219.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E13.161219.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E13.161219.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   SA143
Subtitles by VIU/SA143  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E13.161219.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E13.161219.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E13.161219.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
Subtitles by VIU/SA143  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E13.161219.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E13.161219.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E13.161219.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E13.161219.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E13.161219.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E13.161219.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E13.161219.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E13.161219.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E13.161219.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E13.161219.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E13.161219.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DramaFever & Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Enjoy the Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E13.161219.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E12.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever, Viki & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E12.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
Subtitles by VIU/SA143  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E12.NEXT   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E12.161213.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever, Viki & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E12.161213.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DramaFever, Viki & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E12.161213.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   SA143
Subtitles by VIU/SA143  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E12.161213.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever, Viki & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E12.161213.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
Subtitles by VIU/SA143  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E12.161213.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DramaFever, Viki & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E12.161213.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DramaFever, Viki & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E12.161213.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever, Viki & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E12.161213.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever, Viki & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E12.161213.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DramaFever, Viki & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E12.161213.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DramaFever, Viki & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E11.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever, Viki & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E11.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
Subtitles by VIU/SA143  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E11.161212.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever, Viki & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E11.161212.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DramaFever, Viki & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E11.161212.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   SA143
Subtitles by VIU/SA143  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E11.161212.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever, Viki & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E11.161212.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
Subtitles by VIU/SA143  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E11.161212.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DramaFever, Viki & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E11.161212.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DramaFever, Viki & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E11.161212.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever, Viki & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E11.161212.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever, Viki & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E11.161212.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DramaFever, Viki & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E11.161212.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DramaFever, Viki & VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
Subtitles by VIU/SA143 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.NEXT   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.161206.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.161206.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.161206.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.161206.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.161206.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.161206.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.161206.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.161206.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.161206.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.161206.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.161206.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.161206.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.161206.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.161206.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.161206.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.161206.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.161206.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.161206.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.161206.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.161206.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.161206.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.161206.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.161206.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.161206.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.161206.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.161206.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.161206.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
Subtitles by VIU/SA143  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.161205.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.161205.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.161205.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
Subtitles by VIU/SA143  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.161205.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.161205.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.161205.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.161205.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   SA143
Subtitles by VIU/SA143  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.161205.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.161205.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.161205.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.161205.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
Subtitles by VIU/SA143  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.161205.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.161205.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.161205.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.161205.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.161205.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.161205.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.161205.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.161205.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.161205.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.161205.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   SA143
Subtitles by VIU/SA143  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.161205.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.161205.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.161205.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.161205.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.161205.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.161205.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.161205.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.161205.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.161205.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.161205.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions.❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
Subtitles by VIU/SA143  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.161129.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.161129.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.161129.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.161129.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
Subtitles by VIU/SA143  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.161129.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.161129.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.161129.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.161129.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   SA143
Subtitles by VIU/SA143  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.161129.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.161129.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.161129.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.161129.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
Subtitles by VIU/SA143  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.161129.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.161129.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.161129.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.161129.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.161129.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.161129.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.161129.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.161129.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.161129.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.161129.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   SA143
Subtitles by VIU/SA143  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.161129.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.161129.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.161129.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.161129.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.161129.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.161129.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.161129.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.161129.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.161129.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
Subtitles by VIU/SA143 note: 2 timing version uploaded  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.161128.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.161128.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.161128.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.161128.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
Subtitles by VIU/SA143 note: 2 timing version uploaded  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.161128.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.161128.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.161128.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.161128.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   SA143
Subtitles by VIU/SA143 note: 2 timing version uploaded  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.161128.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.161128.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.161128.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.161128.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
Subtitles by VIU/SA143 note: 2 timing version uploaded  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.161128.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.161128.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.161128.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.161128.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.161128.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.161128.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.161128.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.161128.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.161128.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.161128.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   SA143
Subtitles by VIU/SA143 note: 2 timing version uploaded  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.161128.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.161128.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.161128.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.161128.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.161128.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.161128.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.161128.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.161128.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.161128.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
Subtitles by VIU/SA143  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   SA143
Subtitles by VIU/SA143  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
Subtitles by VIU/SA143  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   SA143
Subtitles by VIU/SA143  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
Subtitles by VIU/SA143 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   SA143
Subtitles by VIU/SA143 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
Subtitles by VIU/SA143 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   SA143
Subtitles by VIU/SA143 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[DramaFever] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[VIU] ❤️ Perfectly Synced for all versions ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04.161115.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04.161115.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
Subtitles by DramaFever 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04.161115.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04.161115.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04.161115.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   SA143
Subtitles by DramaFever 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04.161115.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DramaFever & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04.161115.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04.161115.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04.161115.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
Subtitles by DramaFever 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04.161115.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04.161115.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04.161115.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DramaFever & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04.161115.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04.161115.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04.161115.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DramaFever & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04.161115.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04.161115.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04.161115.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   SA143
Subtitles by DramaFever 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04.161115.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04.161115.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04.161115.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04.161115.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04.161115.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DramaFever & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04.161115.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04.161115.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DramaFever & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04.161115.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04.161115.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[DramaFever & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04.161115.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.16114.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.16114.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.16114.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.16114.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.16114.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.16114.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.16114.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.16114.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.16114.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.16114.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.16114.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.161114.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.161114.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
VIU/SA143 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.161114.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DramaFever & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.161114.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   SA143
VIU/SA143 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.161114.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.161114.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
VIU/SA143 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.161114.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DramaFever & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.161114.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.161114.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   SA143
VIU/SA143 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.161114.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DramaFever & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.161114.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.161114.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   SA143
VIU/SA143 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.161114.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.161114.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   SA143
VIU/SA143 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.161114.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.161114.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DramaFever & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.161114.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   SA143
VIU/SA143 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.161114.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DramaFever & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.161114.450p-BarosG-LIMO-NEXT   SA143
VIU/SA143 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.161114.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[DramaFever & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.161114.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.161114.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   SA143
VIU/SA143 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
DramaFever 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[Viki & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   SA143
DramaFever 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DramaFever] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
DramaFever 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[Viki & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   SA143
DramaFever 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DramaFever] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[Viki & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   SA143
DramaFever 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DramaFever] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   SA143
DramaFever 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   SA143
DramaFever 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[DramaFever] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[Viki & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   SA143
DramaFever 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DramaFever] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[Viki & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.450p-BarosG-LIMO-NEXT   SA143
DramaFever 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DramaFever] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[Viki & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   SA143
DramaFever 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[DramaFever] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02   Rezky.Runners
[DramaFever Version] 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
Subtitles by DramaFever/ SA143/DRAMACOOL.TO 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[Viki & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[DramaFever] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   SA143
Subtitles by DramaFever/ SA143/DRAMACOOL.TO 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[DramaFever] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   SA143
Subtitles by DramaFever/ SA143/DRAMACOOL.TO 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[Viki & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[DramaFever] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   SA143
Subtitles by DramaFever/ SA143/DRAMACOOL.TO 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[Viki & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[DramaFever] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   SA143
Subtitles by DramaFever/ SA143/DRAMACOOL.TO 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   bozxphd
[DramaFever] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   SA143
Subtitles by DramaFever/ SA143/DRAMACOOL.TO 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   bozxphd
[DramaFever] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   SA143
Subtitles by DramaFever/ SA143/DRAMACOOL.TO 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[Viki & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[DramaFever] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[Viki & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[DramaFever] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[Viki & VIU] ♥ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[DramaFever] ♥ Perfectly Synced for all versions ♥ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   SA143
Subtitles by DramaFever/ SA143/DRAMACOOL.TO 
English 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01   Rezky.Runners
[DramaFever Version] 
English 낭만닥터 김사부.Romanic.Doctor.Teacher.Kim.E03.161114.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   SA143
VIU/SA143 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E20.END/E00[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.20.END/E00[360p;450p;720p]VIU 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E20.170116.HDTV.H264.540p-SS   Shema80
VIKI-100% 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E20   SA143
VIU/SA143 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E19[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.19[360p;450p;720p]VIU 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E19.170110.HDTV.H264.540p-FMS   Shema80
VIKI-100% 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E19   SA143
VIU 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E18[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.18[360p;450p;720p]VIU 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E18.170109.HDTV.H264.540p-FMS   Shema80
VIKI-100% 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E18   SA143
VIU  
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E17[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.17[360p;450p;720p]VIU 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E17.170103.HDTV.H264.540p-SS   Shema80
VIKI-100% 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E17   SA143
VIU 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E16[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.16[360p;450p;720p]VIU 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E16.170102.HDTV.H264.540p-SS   Shema80
VIKI-100% 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E16   SA143
VIU 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E15[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.15[360p;450p;720p]Dramafever 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E15.161227.HDTV.H264.540p-SS   Shema80
VIKI-100% 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E15   SA143
Subtitles by VIU/SA143  
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E14[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.14[360p;450p;720p]VIU 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E14.161220.HDTV.H264.540p-SS   Shema80
VIKI-100% 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E14   SA143
Subtitles by VIU/SA143  
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E13[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.13[360p;450p;720p]VIU 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E13.161219.HDTV.H264.540p-SS   Shema80
VIKI-100% 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E13   SA143
Subtitles by VIU/SA143  
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E12.161213.HDTV.H264.540p-SS   Shema80
VIKI-100% 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E12   SA143
Subtitles by VIU/SA143  
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E11-12[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.11-12[360p;450p;720p]VIU 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E11.161212.HDTV.H264.540p-SS   Shema80
VIKI-100% 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E11   SA143
Subtitles by VIU/SA143  
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.10[360p;450p;720p]Dramafever 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.161206.HDTV.H264.540p-SS   Shema80
VIKI-100% 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10   SA143
Subtitles by VIU/SA143 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.09[360p;450p;720p]Dramafever 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.161205.HDTV.H264.540p-SS   Shema80
VIKI-100% 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.08[360p;450p;720p]VIU 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.161129.HDTV.H264.540p-SS   Shema80
VIKI-100% 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07[360p;450p;720p;1080p]-NEXT   kayakmyak
Ep.07[360p;450p;720p;1080p]Dramafever 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07[360p;450p;720p;1080p]-NEXT   kayakmyak
E07[360p;450p;720p;1080p]VIU 
English Romantic.Doctor.teacher.Kim.E07.161128.HDTV.H264.540p-SS   Shema80
VIKI-100% 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07   SA143
Subtitles by VIU/SA143 note: 2 timing version uploaded  
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.06[360p;450p;720p]VIU 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.HDTV.H264.540p-SS   Shema80
VIKI-100% 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.05[360p;450p;720p]VIU 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.HDTV.H264.540p-SS   Shema80
VIKI-100% 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04.161115.HDTV.H264.540p-SS   Shema80
VIKI-100% 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03-04[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.03-04[360p;450p;720p]VIU 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.161114.HDTV.H264.540p-SS   Shema80
VIKI-100% 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.161114.720p-NEXT   mansattt
 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03   Kira707
By: KoreandramaX.com !! Please rate if you like the subtitle. See the comments to find out where you can download the episode.  
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.02[360p;450p;720p]Dramafever 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.HDTV.H264.540p-SS   Shema80
VIKI-100% 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.01[360p;450p;720p]Dramafever 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.To.E20End+Untold.Story   Shema80
VIKI-100% 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.HDTV.H264.540p-SS   Shema80
VIKI-100% 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E00.Untold.Story.170117.HDTV.H264.540p-SS   Shema80
VIKI-100% 
English Romantic.Doctor.Teacher.Kim.COMPLETE.720p.HDTV.x264-AREA11   klseklse
cht.ass 
English Romantic Doctor, Teacher Kim e20 end   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Romantic Doctor, Teacher Kim e19   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Romantic Doctor, Teacher Kim e18   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released. 
English Romantic Doctor, Teacher Kim e17   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released. 
English Romantic Doctor, Teacher Kim e16   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Romantic Doctor, Teacher Kim e15   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Romantic Doctor, Teacher Kim e14   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Romantic Doctor, Teacher Kim e13   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released. 
English Romantic Doctor, Teacher Kim e12   kilobytes
DramaFever زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released  
English Romantic Doctor, Teacher Kim e12   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes  
English Romantic Doctor, Teacher Kim e11   kilobytes
DramaFever زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released  
English Romantic Doctor, Teacher Kim e10   kilobytes
DramaFever زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released  
English Romantic Doctor, Teacher Kim e09   kilobytes
DramaFever زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released  
English Romantic Doctor, Teacher Kim e09   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes  
English Romantic Doctor, Teacher Kim e08   kilobytes
DramaFever زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released  
English Romantic Doctor, Teacher Kim e07   kilobytes
DramaFever زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released  
English Romantic Doctor, Teacher Kim e07   kilobytes
VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Romantic Doctor, Teacher Kim e06   kilobytes
DramaFever زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released  
English Romantic Doctor, Teacher Kim e05   kilobytes
DramaFever زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released  
English Romantic Doctor, Teacher Kim e04   kilobytes
DramaFever زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released  
English Romantic Doctor, Teacher Kim e03   kilobytes
DramaFever زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released  
English Romantic Doctor, Teacher Kim e02   kilobytes
DramaFever زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released  
English Romantic Doctor, Teacher Kim e01   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released. 
English Romantic Doctor, Teacher Kim e01   kilobytes
DramaFever زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released 
English Romantic Doctor, Teacher Kim [K-Drama] (2016) e01- e20 end   kilobytes
Romantic Doctor, Teacher Kim [K-Drama] (2016) e01- e20 end, VIU زیرنویس, sync and corrections by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English Father.I'll.Take.Care.of.You.E16-17[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.16-17[360p;450p;720p]VIU 
English Romantic Doctor, Teacher Kim (Dr. Romantic / 낭만닥터 김사부)   dramasub
Latest Episodes here >>> http://kdramacool.com 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Romantic.Teacher.Kim.E10(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep21(barcode)   Mary_fall
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep20(barcode)   Mary_fall
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep19(barcode)   Mary_fall
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep18(barcode)   Mary_fall
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep17(barcode)   Mary_fall
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep16(barcode)   Mary_fall
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep15(barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep14(barcode)   Paniz
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep13(barcode)   Paniz
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep10(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep09(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep08(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep07(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep06(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep05(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep04(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle Kore.fsm-dl.ir 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep03(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle Kore.fsm-dl.ir 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep02(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle Kore.fsm-dl.ir 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep01(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle Kore.fsm-dl.ir 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.all episode (barcode)   Mary_fall
@barcodesubtitle  
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부 Romantic Doctor, Teacher Kim Ep 12   seouldl.in
site:seouldl.ir | https://telegram.me/animekdramasfullkorea  
Farsi/Persian Romantic.Doctor.E16   .MovieBan.
web: MovieBan.xyz | Telegram ID: @MovieBan | مووی بان 
Farsi/Persian Romantic.Doctor.E15   .MovieBan.
web: MovieBan.xyz | Telegram ID: @MovieBan | مووی بان 
Farsi/Persian Romantic.Doctor.E14   .MovieBan.
web: MovieBan.xyz | Telegram ID: @MovieBan | مووی بان 
Farsi/Persian Romantic.doctor.E13   .MovieBan.
web: MovieBan.xyz | Telegram ID: @MovieBan | مووی بان 
Farsi/Persian Romantic.Doctor.17   .MovieBan.
Web: MovieBan.xyz | Telegram ID: @MovieBan | مووی بان 
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 20   Persian Dream Team
Dangsu - Maediii. P - Jullieta @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 19   Persian Dream Team
Dangsu - Maediii. P - Jullieta @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 18   Persian Dream Team
Dangsu - Maediii. P @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 17   Persian Dream Team
Jullieta - Maediii. P @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 16   Persian Dream Team
Dangsu @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 15   Persian Dream Team
Dangsu - Jullieta @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 14   Persian Dream Team
Mehraneh - Jullieta @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 13   Persian Dream Team
Dangsu @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 12   Persian Dream Team
Maediii. P - Jullieta @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 11   Persian Dream Team
Dangsu @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 10   Persian Dream Team
Dangsu @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 09   Persian Dream Team
Maediii. P - Jullieta @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 08   Persian Dream Team
Maediii. P - Rasselas @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 07   Persian Dream Team
Dangsu @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 06   Persian Dream Team
Maediii. P - Parnaz @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 05   Persian Dream Team
Dangsu @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 04   Persian Dream Team
Dangsu - Parnaz @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 03   Persian Dream Team
Dangsu @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 02   Persian Dream Team
Dangsu - Jullieta @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 01   Persian Dream Team
Rasselas @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 00 (Untold Story)   Persian Dream Team
Dangsu - Jullieta @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 00 - 20 END   Persian Dream Team
Dangsu - Maediii. P - Jullieta @persiandreamteam  
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep12(barcode)   Paniz
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep11(barcode)   Paniz
@barcodesubtitle 
French Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E21.Untold.Story.170117.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E20.END.170116.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E19.170110.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E18.170109.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E17.170103.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 17. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E16.170102.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E15.161227.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E14.161220.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E13.161219.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E12.161213.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E11.161212.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.161206.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.161205.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.161129.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.161128.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04.161115.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.161114.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.720p-NEXT   sous-titreur
 
French Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡㅡㅡRomantic.Doctor.Teacher.Kim.E21.Untold.Story.170117.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡㅡㅡRomantic.Doctor.Teacher.Kim.E20.END.170116.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡㅡㅡRomantic.Doctor.Teacher.Kim.E19.170110.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡㅡㅡRomantic.Doctor.Teacher.Kim.E18.170109.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡㅡㅡRomantic.Doctor.Teacher.Kim.E17.170103.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 17. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡㅡㅡRomantic.Doctor.Teacher.Kim.E16.170102.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡㅡㅡRomantic.Doctor.Teacher.Kim.E15.161227.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡㅡㅡRomantic.Doctor.Teacher.Kim.E14.161220.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡㅡㅡRomantic.Doctor.Teacher.Kim.E13.161219.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡㅡㅡRomantic.Doctor.Teacher.Kim.E12.161213.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡㅡㅡRomantic.Doctor.Teacher.Kim.E11.161212.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡㅡㅡRomantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.161206.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡㅡㅡRomantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.161205.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡㅡㅡRomantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.161129.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡㅡㅡRomantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.161128.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡㅡㅡRomantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡㅡㅡRomantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡㅡㅡRomantic.Doctor.Teacher.Kim.E04.161115.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡㅡㅡRomantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.161114.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡㅡㅡRomantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡㅡㅡRomantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡㅡRomantic.Doctor.Teacher.Kim.E20.170116.720p-NEXT   AzH
Subtitle by VIU | bye dokter sakti.... 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡㅡRomantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.161206.720p-NEXT   AzH
Subtitle by VIU. 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡㅡRomantic.Doctor.Teacher.Kim.E03-15.720p-NEXT   AzH
Subtitle by VIU 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡRomantic Doctor, Teacher Kim E21ㅡSBS   oohthifa94
[PREQUEL] Jangan lupa rate! Enjoy^^ 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡRomantic Doctor, Teacher Kim E20 ENDㅡSBS   oohthifa94
Jangan lupa rate! Enjoy^^ ㅡTune in tonight for a prequel, "Teacher Kim's First Love".ㅡ 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡRomantic Doctor, Teacher Kim E19ㅡSBS   oohthifa94
Jangan lupa rate! Enjoy^^ ---https://m.box.com/view/121518454554 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡRomantic Doctor, Teacher Kim E18ㅡSBS   oohthifa94
Jangan lupa rate! Enjoy^^ 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡRomantic Doctor, Teacher Kim E17ㅡSBS   oohthifa94
Jangan lupa rate! Enjoy^^ 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡRomantic Doctor, Teacher Kim E16ㅡSBS   oohthifa94
Jangan lupa rate! Enjoy^^ 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡRomantic Doctor, Teacher Kim E14ㅡSBS   oohthifa94
Jangan lupa rate! Enjoy^^ 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡRomantic Doctor, Teacher Kim E13ㅡSBS   oohthifa94
Jangan lupa rate! Enjoy^^ 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡRomantic Doctor, Teacher Kim E12ㅡSBS   oohthifa94
Jangan lupa rate! Enjoy ^∇^ 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡRomantic Doctor, Teacher Kim E11ㅡSBS   oohthifa94
I know it's kinda late, but don't forget to rate! (^-^) 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡRomantic Doctor, Teacher Kim E10ㅡSBS   oohthifa94
Jangan lupa rate! Enjoy^^ 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡRomantic Doctor, Teacher Kim E09ㅡSBS   oohthifa94
Jangan lupa rate! Enjoy^^ 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡRomantic Doctor, Teacher Kim E08ㅡSBS   oohthifa94
Jangan lupa rate! Enjoy^^ 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡRomantic Doctor, Teacher Kim E07ㅡSBS   oohthifa94
Jangan lupa rate! Enjoy^^ Alternative link: http://www.solidfiles.com/v/VvzZL4qGA5xRd 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡRomantic Doctor, Teacher Kim E04ㅡSBS   oohthifa94
Jangan lupa rate! Enjoy^^ 
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡRomantic Doctor, Teacher Kim E03ㅡSBS   oohthifa94
Jangan lupa rate! Enjoy^^  
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡRomantic Doctor, Teacher Kim E02ㅡSBS   oohthifa94
Sorry for typo(s)^^ Jangan lupa rate, enjoy! :)  
Indonesian 낭만닥터-김사부ㅡRomantic Doctor, Teacher Kim E01ㅡSBS   oohthifa94
Sorry for typo(s)^^ Jangan lupa rate! Enjoy :)  
Indonesian 낭만닥터-김사부—Romantic Doctor Teacher Kim E20END - by. nuneLymee   nuneLymee
[FINAL EPISODE] Tapi masih ada kelanjutan special episode besok^^ Here for support my lovely Seo Hyun Jin❤ Manual subtitle translation by nuneLymee... Don't REMOVE credit, don't Sell or Re-upload please... Thanks for download. Enjoy watching! Please rate❤ 
Indonesian 낭만닥터-김사부—Romantic Doctor Teacher Kim E19 - by. nuneLymee   nuneLymee
Here for support my lovely Seo Hyun Jin❤ Manual subtitle translation by nuneLymee... Don't REMOVE credit, don't Sell or Re-upload please... Thanks for download. Enjoy watching! Please rate❤ // HDTV Version.  
Indonesian 낭만닥터-김사부—Romantic Doctor Teacher Kim E18 - by. nuneLymee   nuneLymee
Here for support my lovely Seo Hyun Jin❤ Manual subtitle translation by nuneLymee... Don't REMOVE credit, don't Sell or Re-upload please... Thanks for download. Enjoy watching! Please rate❤ // HDTV Version. 
Indonesian 낭만닥터-김사부—Romantic Doctor Teacher Kim E17 - by. nuneLymee   nuneLymee
Here for support my lovely Seo Hyun Jin❤ Manual subtitle translation by nuneLymee... Don't REMOVE credit, don't Sell or Re-upload please... Thanks for download. Enjoy watching! Please rate❤  
Indonesian 낭만닥터-김사부—Romantic Doctor Teacher Kim E16 - by. nuneLymee   nuneLymee
Here for support my lovely Seo Hyun Jin❤ Manual subtitle translation by nuneLymee... Don't REMOVE credit, don't Sell or Re-upload please... Thanks for download. Enjoy watching! Please rate❤  
Indonesian 낭만닥터-김사부—Romantic Doctor Teacher Kim E15 - by. nuneLymee   nuneLymee
Here for support my lovely Seo Hyun Jin❤ Manual subtitle translation by nuneLymee... Don't REMOVE credit, don't Sell or Re-upload please... Thanks for download. Enjoy watching! Please rate❤ 
Indonesian 낭만닥터-김사부—Romantic Doctor Teacher Kim E14 - by. nuneLymee   nuneLymee
Here for support my lovely Seo Hyun Jin❤ Manual subtitle translation by nuneLymee... Don't REMOVE credit, don't Sell or Re-upload please... Thanks for download. Enjoy watching! Please rate❤ P.s.: Maaf ya telat, kalau rabu aku ngampus dari pagi sampe jam set. 2 hehe... Tp terimakasih atas kepercayaannya ^_^  
Indonesian 낭만닥터-김사부—Romantic Doctor Teacher Kim E13 - by. nuneLymee   nuneLymee
Here for support my lovely Seo Hyun Jin❤ Manual subtitle translation by nuneLymee... Don't REMOVE credit, don't Sell or Re-upload please... Thanks for download. Enjoy watching! Please rate❤  
Indonesian 낭만닥터-김사부—Romantic Doctor Teacher Kim E12 - by. nuneLymee   nuneLymee
Here for support my lovely Seo Hyun Jin❤ Manual subtitle translation by nuneLymee... Don't REMOVE credit, don't Sell or Re-upload please... Thanks for download. Enjoy watching! Please rate❤  
Indonesian 낭만닥터-김사부—Romantic Doctor Teacher Kim E11 - by. nuneLymee   nuneLymee
Here for support my lovely Seo Hyun Jin❤ Manual subtitle translation by nuneLymee... Don't REMOVE credit, don't Sell or Re-upload please... Thanks for download. Enjoy watching! Please rate❤ Disini my baby bear Chansungie jadi cameo lagi >,< He got more of screentimes than the last time hehe... Berharap banget dia bisa jadi pemeran tetap disini. Sering-sering lah ya jadi cameo xD 
Indonesian 낭만닥터-김사부—Romantic Doctor Teacher Kim E10 - by. nuneLymee   nuneLymee
Here for support my lovely Seo Hyun Jin❤ Manual subtitle translation by nuneLymee... Don't REMOVE credit, don't Sell or Re-upload please... Thanks for download. Enjoy watching! Please rate❤  
Indonesian 낭만닥터-김사부—Romantic Doctor Teacher Kim E09 - by. nuneLymee   nuneLymee
Here for support my lovely Seo Hyun Jin❤ Manual subtitle translation by nuneLymee... Don't REMOVE credit, don't Sell or Re-upload please... Thanks for download. Enjoy watching! Please rate❤ 
Indonesian 낭만닥터-김사부—Romantic Doctor Teacher Kim E08 - by. nuneLymee   nuneLymee
Here for support my lovely Seo Hyun Jin❤ Manual subtitle translation by nuneLymee... Don't REMOVE credit, don't Sell or Re-upload please... Thanks for download. Enjoy watching! Please rate❤❤❤ Disini ada my bias, Hwang Chansung yang jadi cameo :3 he was so cute as always huhu❤ 
Indonesian 낭만닥터-김사부—Romantic Doctor Teacher Kim E07 - by. nuneLymee   nuneLymee
Here for support my lovely Seo Hyun Jin❤ Manual subtitle translation by nuneLymee... Don't REMOVE credit, don't Sell or Re-upload please... Thanks for download. Enjoy watching! Please rate❤❤❤  
Indonesian 낭만닥터-김사부—Romantic Doctor Teacher Kim E06 - by. nuneLymee   nuneLymee
Here for support my lovely Seo Hyun Jin❤ Manual subtitle translation by nuneLymee... Don't REMOVE credit, don't Sell or Re-upload please... Thanks for download. Enjoy watching! Please rate❤❤❤  
Indonesian 낭만닥터-김사부—Romantic Doctor Teacher Kim E05 - by. nuneLymee   nuneLymee
Here for support my lovely Seo Hyun Jin❤ Manual subtitle translation by nuneLymee... Don't REMOVE credit, don't Sell or Re-upload please... Thanks for download. Enjoy watching! Please rate❤❤❤  
Indonesian 낭만닥터-김사부—Romantic Doctor Teacher Kim E04 - by. nuneLymee   nuneLymee
Here for support my lovely Seo Hyun Jin❤ Manual subtitle translation by nuneLymee... Don't REMOVE credit, don't Sell or Re-upload please... Thanks for download. Enjoy watching! Please rate❤❤❤ 
Indonesian 낭만닥터-김사부—Romantic Doctor Teacher Kim E03 - by. nuneLymee   nuneLymee
Here for support my lovely Seo Hyun Jin❤ Manual subtitle translation by nuneLymee... Don't REMOVE credit, don't Sell or Re-upload please... Thanks for download. Enjoy watching! Please rate❤❤❤ 📄Jika subtitle ini tidak pas dengan Video yang kamu miliki, tolong berikan link download video nya di kolom komentar ya. Nanti aku akan resync dan di upload. Jadi ada dua versi. Thanks 💕 
Indonesian 낭만닥터-김사부—Romantic Doctor Teacher Kim E02 - by. nuneLymee   nuneLymee
Here for support my lovely Seo Hyun Jin❤ Manual subtitle translation by nuneLymee... Don't REMOVE credit, don't Sell or Re-upload please... Thanks for download. Enjoy watching! Please rate❤❤❤  
Indonesian 낭만닥터-김사부—Romantic Doctor Teacher Kim E01 - by. nuneLymee   nuneLymee
Here for support my lovely Seo Hyun Jin❤ Manual subtitle translation by nuneLymee... Don't REMOVE credit, don't Sell or Re-upload please... Thanks for download. Enjoy watching! Please rate❤❤❤  
Indonesian 낭만닥터-김사부 Romantic Doctor Teacher Kim E21~00 PREQUEL By GoldenEto   GoldenEto
00 PREQUEL-Untold Story. Quality Manual Translations. Please support and Rate. IF YOU WISH TO RESYNCH/RESIZE THE SUBTITLE, DO NOT REMOVE NOR REPLACE THE CREDIT/MARKING. TQ ^^ 
Indonesian 낭만닥터-김사부 Romantic Doctor Teacher Kim E20 By GoldenEto   GoldenEto
Quality Manual Translations. Please support and Rate. IF YOU WISH TO RESYNCH/RESIZE THE SUBTITLE, DO NOT REMOVE NOR REPLACE THE CREDIT/MARKING. TQ ^^ 
Indonesian 낭만닥터-김사부 Romantic Doctor Teacher Kim E19 By GoldenEto   GoldenEto
Quality Manual Translations. Please support and Rate. IF YOU WISH TO RESYNCH/RESIZE THE SUBTITLE, DO NOT REMOVE NOR REPLACE THE CREDIT/MARKING. TQ ^^ 
Indonesian 낭만닥터-김사부 Romantic Doctor Teacher Kim E18 By GoldenEto   GoldenEto
Quality Manual Translations. Please support and Rate. IF YOU WISH TO RESYNCH/RESIZE THE SUBTITLE, DO NOT REMOVE NOR REPLACE THE CREDIT/MARKING. TQ ^^ 
Indonesian 낭만닥터-김사부 Romantic Doctor Teacher Kim E17 By GoldenEto   GoldenEto
Quality Manual Translations. Please support and Rate. IF YOU WISH TO RESYNCH/RESIZE THE SUBTITLE, DO NOT REMOVE NOR REPLACE THE CREDIT/MARKING. TQ ^^ 
Indonesian 낭만닥터-김사부 Romantic Doctor Teacher Kim E16 By GoldenEto   GoldenEto
Quality Manual Translations. Please support and Rate. IF YOU WISH TO RESYNCH/RESIZE THE SUBTITLE, DO NOT REMOVE NOR REPLACE THE CREDIT/MARKING. TQ ^^ 
Indonesian 낭만닥터-김사부 Romantic Doctor Teacher Kim E15 By GoldenEto   GoldenEto
Quality Manual Translations. Please support and Rate. IF YOU WISH TO RESYNCH/RESIZE THE SUBTITLE, DO NOT REMOVE NOR REPLACE THE CREDIT/MARKING. TQ ^^ 
Indonesian 낭만닥터-김사부 Romantic Doctor Teacher Kim E14 By GoldenEto   GoldenEto
Quality Manual Translations. Please support and Rate. IF YOU WISH TO RESYNCH/RESIZE THE SUBTITLE, DO NOT REMOVE NOR REPLACE THE CREDIT/MARKING. TQ ^^ 
Indonesian 낭만닥터-김사부 Romantic Doctor Teacher Kim E13 By GoldenEto   GoldenEto
Quality Manual Translations. Please support and Rate. IF YOU WISH TO RESYNCH/RESIZE THE SUBTITLE, DO NOT REMOVE NOR REPLACE THE CREDIT/MARKING. TQ ^^ 
Indonesian 낭만닥터-김사부 Romantic Doctor Teacher Kim E12 By GoldenEto   GoldenEto
Quality Manual Translations. Please support and Rate. IF YOU WISH TO RESYNCH/RESIZE THE SUBTITLE, DO NOT REMOVE NOR REPLACE THE CREDIT/MARKING. TQ ^^ 
Indonesian 낭만닥터-김사부 Romantic Doctor Teacher Kim E11 By GoldenEto   GoldenEto
Quality Manual Translations. Please support and Rate. IF YOU WISH TO RESYNCH/RESIZE THE SUBTITLE, DO NOT REMOVE NOR REPLACE THE CREDIT/MARKING. TQ ^^ 
Indonesian 낭만닥터-김사부 Romantic Doctor Teacher Kim E10 By GoldenEto   GoldenEto
Quality Manual Translations. Please support and Rate. IF YOU WISH TO RESYNCH/RESIZE THE SUBTITLE, DO NOT REMOVE NOR REPLACE THE CREDIT/MARKING. TQ ^^ 
Indonesian 낭만닥터-김사부 Romantic Doctor Teacher Kim E09 By GoldenEto   GoldenEto
Quality Manual Translations. Please support and Rate. IF YOU WISH TO RESYNCH/RESIZE THE SUBTITLE, DO NOT REMOVE NOR REPLACE THE CREDIT/MARKING. TQ ^^ 
Indonesian 낭만닥터-김사부 Romantic Doctor Teacher Kim E08 By GoldenEto   GoldenEto
Quality Manual Translations. Please support and Rate. IF YOU WISH TO RESYNCH/RESIZE THE SUBTITLE, DO NOT REMOVE NOR REPLACE THE CREDIT/MARKING. TQ ^^ 
Indonesian 낭만닥터-김사부 Romantic Doctor Teacher Kim E07 By GoldenEto   GoldenEto
Quality Manual Translations. Please support and Rate. IF YOU WISH TO RESYNCH/RESIZE THE SUBTITLE, DO NOT REMOVE NOR REPLACE THE CREDIT/MARKING. TQ ^^ 
Indonesian 낭만닥터-김사부 Romantic Doctor Teacher Kim E06 By GoldenEto   GoldenEto
Quality Manual Translations. Please support and Rate. IF YOU WISH TO RESYNCH/RESIZE THE SUBTITLE, DO NOT REMOVE NOR REPLACE THE CREDIT/MARKING. TQ ^^ 
Indonesian 낭만닥터-김사부 Romantic Doctor Teacher Kim E05 By GoldenEto   GoldenEto
Quality Manual Translations. Please support and Rate. IF YOU WISH TO RESYNCH/RESIZE THE SUBTITLE, DO NOT REMOVE NOR REPLACE THE CREDIT/MARKING. TQ ^^ 
Indonesian 낭만닥터-김사부 Romantic Doctor Teacher Kim E04 By GoldenEto   GoldenEto
Quality Manual Translations. Please support and Rate. IF YOU WISH TO RESYNCH/RESIZE THE SUBTITLE, DO NOT REMOVE NOR REPLACE THE CREDIT/MARKING. TQ ^^ 
Indonesian 낭만닥터-김사부 Romantic Doctor Teacher Kim E03 By GoldenEto   GoldenEto
Quality Manual Translations. Please support and Rate. IF YOU WISH TO RESYNCH/RESIZE THE SUBTITLE, DO NOT REMOVE NOR REPLACE THE CREDIT/MARKING. TQ ^^ 
Indonesian 낭만닥터-김사부 Romantic Doctor Teacher Kim E02 By GoldenEto   GoldenEto
Quality Manual Translations. Please support and Rate. IF YOU WISH TO RESYNCH/RESIZE THE SUBTITLE, DO NOT REMOVE NOR REPLACE THE CREDIT/MARKING. TQ ^^ 
Indonesian 낭만닥터-김사부 Romantic Doctor Teacher Kim E01 By GoldenEto   GoldenEto
Quality Manual Translations. Please support and Rate. IF YOU WISH TO RESYNCH/RESIZE THE SUBTITLE, DO NOT REMOVE NOR REPLACE THE CREDIT/MARKING. TQ ^^ 
Indonesian 낭만닥터 김사부ㅡㅡRomantic-Doctor-Teacher-Kim-E21--Spesial-[VIU VERSION]   RoKi_Subs
[Prekuel E20] Eps terakhir drama ini, sampai jumpa di drama berikutnya. ( @roki_subs ) 
Indonesian 낭만닥터 김사부ㅡㅡRomantic-Doctor-Teacher-Kim-E20-[VIU VERSION]   RoKi_Subs
[VIU VERSION] Self translate, terjemahan sendiri. Harap dinikmati dengan bijak. ( @roki_subs ) 
Indonesian 낭만닥터 김사부ㅡㅡRomantic-Doctor-Teacher-Kim-E19-[VIU VERSION]   RoKi_Subs
[VIU VERSION] Self translate, terjemahan sendiri. Harap dinikmati dengan bijak. ( @roki_subs ) 
Indonesian 낭만닥터 김사부ㅡㅡRomantic-Doctor-Teacher-Kim-E18-[VIU VERSION]   RoKi_Subs
[VIU VERSION] Self translate, terjemahan sendiri. Harap dinikmati dengan bijak. ( @roki_subs ) 
Indonesian 낭만닥터 김사부ㅡㅡRomantic-Doctor-Teacher-Kim-E17-[VIU VERSION]   RoKi_Subs
[VIU VERSION] Self translate, terjemahan sendiri. Harap dinikmati dengan bijak. ( @roki_subs ) 
Indonesian 낭만닥터 김사부ㅡㅡRomantic-Doctor-Teacher-Kim-E16-[VIU VERSION]   RoKi_Subs
[VIU VERSION] Self translate, terjemahan sendiri. Harap dinikmati dengan bijak. ( @roki_subs ) 
Indonesian 낭만닥터 김사부ㅡㅡRomantic-Doctor-Teacher-Kim-E15-[VIU VERSION]   RoKi_Subs
[VIU VERSION] Self translate, terjemahan sendiri. Harap dinikmati dengan bijak. ( @roki_subs ) 
Indonesian 낭만닥터 김사부ㅡㅡRomantic-Doctor-Teacher-Kim-E14-[VIU VERSION]   RoKi_Subs
[VIU VERSION] Self translate, terjemahan sendiri. Ada salah ketik, seharusnya "Bersambung minggu depan, selasa jam 10 malam..." Harap dinikmati dengan bijak. ( @roki_subs ) 
Indonesian 낭만닥터 김사부ㅡㅡRomantic-Doctor-Teacher-Kim-E13-[VIU VERSION]   RoKi_Subs
[VIU VERSION] Self translate, terjemahan sendiri. Maaf jika terdapat beberapa typo. Harap dinikmati dengan bijak. ( @roki_subs ) 
Indonesian 낭만닥터 김사부ㅡㅡRomantic-Doctor-Teacher-Kim-E12-[VIU VERSION]   RoKi_Subs
[VIU VERSION] Self translate, terjemahan sendiri. Harap dinikmati dengan bijak. Jika gagal di unduh, http://usercloud.net/1lhI ( @roki_subs ) 
Indonesian 낭만닥터 김사부ㅡㅡRomantic-Doctor-Teacher-Kim-E11-[VIU VERSION]   RoKi_Subs
[VIU VERSION] Self translate, terjemahan sendiri. Harap dinikmati dengan bijak. ( @roki_subs )  
Indonesian 낭만닥터 김사부ㅡㅡRomantic-Doctor-Teacher-Kim-E10-[DramaFever VERSION]   RoKi_Subs
[DramaFever Version] Self translate, terjemahan sendiri. Jika gagal di unduh, http://usercloud.net/2B3z Harap dinikmati dengan bijak. (@roki_subs) 
Indonesian 낭만닥터 김사부ㅡㅡRomantic-Doctor-Teacher-Kim-E09-[VIU VERSION]   RoKi_Subs
[VIU VERSION] Self translate, terjemahan sendiri. Jika gagal di unduh, http://usercloud.net/1KZ0. Harap dinikmati dengan bijak. (@roki_subs) 
Indonesian 낭만닥터 김사부ㅡㅡRomantic-Doctor-Teacher-Kim-E08-[VIU VERSION]   RoKi_Subs
[Viu VERSION] Self translate, terjemahan sendiri. Jika gagal di unduh; https://www.solidfiles.com/v/vZA2W26NRzg8n Harap dinikmati dengan bijak. (@roki_subs) 
Indonesian 낭만닥터 김사부ㅡㅡRomantic-Doctor-Teacher-Kim-E07-[VIU VERSION]   RoKi_Subs
[Viu VERSION] Self translate, terjemahan sendiri. Jika gagal di unduh, http://usercloud.net/2AOi Harap dinikmati dengan bijak. (@roki_subs) 
Indonesian 낭만닥터 김사부ㅡㅡRomantic-Doctor-Teacher-Kim-E06-[VIU VERSION]   RoKi_Subs
[Viu VERSION] Self translate, terjemahan sendiri. Jika gagal di unduh, http://usercloud.net/1KD2. Harap dinikmati dengan bijak. (@roki_subs) 
Indonesian 낭만닥터 김사부ㅡㅡRomantic-Doctor-Teacher-Kim-E05-[VIU VERSION]   RoKi_Subs
[Viu VERSION] Self translate, terjemahan sendiri. Jika tak dapat di unduh, http://usercloud.net/Uzv. Harap dinikmati dengan bijak. (@roki_subs) 
Indonesian 낭만닥터 김사부ㅡㅡRomantic-Doctor-Teacher-Kim-E04-[VIU VERSION]   RoKi_Subs
[VIU Version] Self translate, terjemahan sendiri. Seandainya tidak berhasil http://usercloud.net/1Kno Harap dinikmati dengan bijak. (@roki_subs) 
Indonesian 낭만닥터 김사부ㅡㅡRomantic-Doctor-Teacher-Kim-E03-[VIU VERSION]   RoKi_Subs
[VIU Version] Self Translate, terjemahan sendiri. Silahkan ke link ini jika tidak berhasil http://usercloud.net/Ujy . Harap dinikmati dengan bijak. (@roki_subs) 
Indonesian 낭만닥터 김사부ㅡㅡRomantic-Doctor-Teacher-Kim-E02-[DramaFever VERSION]   RoKi_Subs
[DramaFever VERSION] Self translate, terjemahan sendiri. Harap dinikmati dengan bijak. (@roki_subs) 
Indonesian 낭만닥터 김사부ㅡㅡRomantic-Doctor-Teacher-Kim-E01-[DramaFever VERSION]   RoKi_Subs
[DramaFever VERSION] Self translate, terjemahan sendiri. Harap dinikmati dengan bijak. 
Indonesian 낭만닥터 김사부ㅡㅡRomantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.720p-NEXT   AzH
Subtitle by VIU 
Indonesian 낭만닥터 김사부ㅡㅡRomantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.720p-NEXT   AzH
Subtitle by VIU 
Indonesian 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.HDTV [by Dita Safitri]   Writer_Ayra
Gustiii.. baru ngerasain nge-sub drama medis begini capeknya. Enjoy and rate, ya! 
Indonesian 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.HDTV [by Ayra]   Writer_Ayra
Finally! Terjemah manual Romantic Doctor, Teacher Kim ep. 01 by Ayra. Eum... saya menambahkan beberapa pengertian istilah medis yang tidak disertakan DramaFever. Saya memang di bidang kesehatan, tapi bukan kedokteran umum, apalagi bedah. Jadi, saya menambahkan sepengetahuan saya, ya. Btw, ini proyek duet dengan rekan saya Dita. Jadi, episode ganjil saya, episode genap besok Dita. Support us, ya :) Di-rate aja udah seneng, kok. Thank you and enjoy! 
Indonesian 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01   Rezky.Runners
[Viki Version] 
Indonesian 낭만닥터 김사부 - Romantic Doctor, Teacher Kim EP. 17 - Indonesian   jongineeded
Please rate my first subtitle. And thanks to the original subber, Keep watching and love uri yeon seok-ie. 
Indonesian Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E16.170102.720p-NEXT   SULTAN_KHILAF
Romantic Doctor, Teacher Kim / 낭만닥터 김사부 (2016) Episode 16, Enjoy! 
Indonesian Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E15.HDTV.H264.540p   alifliaabi
Late post, mian :) enjoy terjemahan manual 
Indonesian Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E15.HDTV [SULTAN_KHILAF]   SULTAN_KHILAF
Maaf Telat karena ada acara, semoga berkenan dan cocok:) 
Indonesian Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E14.HDTV.H264.540p   alifliaabi
:) 
Indonesian Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01-E20.Complete.2016.id   PatrickStar
[[Complete]] Subtitle Indonesia Romantic Doctor Teacher Kim E01-E20. Credit to oohthifa94 
Indonesian Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E00.Untold.Story.170117.720p-NEXT   astridlian
Perfect for all ver. Please rate ^^ 
Indonesian Romantic Doctor, Teacher Kim.E17. 낭만닥터 김사부 (2016)   SULTAN_KHILAF
Romantic Doctor, Teacher Kim / 낭만닥터 김사부 (2016) Episode 17. Enjoy>>> Dilarang mengkomersilkan dan merubah subtitle tanpa izin, by [SULTAN_KHILAF]. Follow Instagram @sultan_khilaf_sub 
Indonesian Romantic Doctor, Teacher Kim Episode 1   ardhina
 
Indonesian Romantic Doctor, Teacher Kim Ep17 WR X265   rmdhanarief
Just resync from GoldenEto buat yang download RAW dari Doramax265  
Indonesian Romantic Doctor, Teacher Kim Ep16 WR X265   rmdhanarief
Just resync from GoldenEto buat yang download RAW dari Doramax265 
Indonesian Romantic Doctor, Teacher Kim Ep15 WR X265   rmdhanarief
Just resync from GoldenEto buat yang download RAW dari Doramax265 
Indonesian Romantic Doctor, Teacher Kim Ep14 WR X265   rmdhanarief
Just resync from GoldenEto buat yang download RAW dari Doramax265 
Indonesian Romantic Doctor, Teacher Kim Ep13 WR X265   rmdhanarief
Just resync from GoldenEto buat yang download RAW dari Doramax265 
Indonesian Romantic Doctor, Teacher Kim Ep12 WR X265   rmdhanarief
Just resync from GoldenEto buat yang download RAW dari Doramax265 
Indonesian Romantic Doctor, Teacher Kim Ep11 WR X265   rmdhanarief
Just resync from GoldenEto buat yang download RAW dari Doramax265 
Indonesian Romantic Doctor, Teacher Kim Ep10 WR X265   rmdhanarief
Just resync from GoldenEto buat yang download RAW dari Doramax265 
Indonesian Romantic Doctor, Teacher Kim Ep09 WR X265   rmdhanarief
Just resync from GoldenEto buat yang download RAW dari Doramax265 
Indonesian Romantic Doctor, Teacher Kim Ep08 WR X265   rmdhanarief
Just resync from GoldenEto buat yang download RAW dari Doramax265 
Indonesian Romantic Doctor, Teacher Kim Ep07 WR X265   rmdhanarief
Just resync from GoldenEto buat yang download RAW dari Doramax265 
Indonesian Romantic Doctor, Teacher Kim Ep06 WR X265   rmdhanarief
Just resync from GoldenEto buat yang download RAW dari Doramax265 
Indonesian Romantic Doctor, Teacher Kim Ep05 WR X265   rmdhanarief
Just resync from GoldenEto buat yang download RAW dari Doramax265 
Indonesian Romantic Doctor, Teacher Kim Ep04 WR X265   rmdhanarief
Just resync from GoldenEto buat yang download RAW dari Doramax265 
Indonesian Romantic Doctor, Teacher Kim Ep03 WR X265   rmdhanarief
Just resync from GoldenEto buat yang download RAW dari Doramax265 
Indonesian Romantic Doctor, Teacher Kim Ep02 WR X265   rmdhanarief
Just resync from GoldenEto buat yang download RAW dari Doramax265 
Indonesian Romantic Doctor, Teacher Kim Ep01 WR X265   rmdhanarief
Just resync from GoldenEto buat yang download RAW dari Doramax265 
Indonesian Romantic Doctor, Teacher Kim E17.HDTV.480p,540p,720p,   ArifinLagi
Jika suka slahkan rate good :) 
Indonesian Romantic Doctor Teacher Kim E16.720p.540p. [SULTAN KHILAF}   SULTAN_KHILAF
Romantic Doctor, Teacher Kim / 낭만닥터 김사부 (2016) >> Episode 16, Enjoy! maaf yang ulopad pertama salah file. 
Italian Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E21.Untold.Story.170117.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E20.END.170116.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E19.170110.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E18.170109.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E17.170103.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 17. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E16.170102.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E15.161227.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E14.161220.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E13.161219.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E12.161213.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E11.161212.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.161206.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.161205.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.161129.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.161128.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04.161115.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.161114.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian 15   Crosszeria
 
Italian 06   Crosszeria
 
Italian 05   Crosszeria
 
Italian 04   Crosszeria
 
Italian 03   Crosszeria
 
Italian 02   Crosszeria
 
Italian 01   Crosszeria
 
Japanese Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Japanese Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Japanese Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04.161115.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Japanese Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.161114.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Japanese Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Japanese Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Portuguese 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01   Rezky.Runners
[DramaFever Version] 
Portuguese Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E14   BRmmp
[VIKI] Tradução feita pela Equipe Romântica. Caso tenha erros me informe.  
Portuguese Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E13   BRmmp
[VIKI] Tradução feita pela Equipe Romântica. Caso tenha erros me informe. 
Portuguese Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E12   BRmmp
[VIKI] Tradução feita pela Equipe Romântica. Caso tenha erros me informe.  
Portuguese Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E11   BRmmp
[VIKI] Tradução feita pela Equipe Romântica. Caso tenha erros me informe.  
Portuguese Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10   BRmmp
[VIKI] Tradução feita pela Equipe Romântica. Caso tenha erros me informe. 
Portuguese Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09   BRmmp
[VIKI] Tradução feita pela Equipe Romântica. Caso tenha erros me informe. 
Portuguese Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08   BRmmp
[VIKI] Tradução feita pela Equipe Romântica. Caso tenha erros me informe. 
Portuguese Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07   BRmmp
[VIKI] Tradução feita pela Equipe Romântica. Caso tenha erros me informe. 
Portuguese Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06   BRmmp
[VIKI] Tradução feita pela Equipe Romântica. Caso tenha erros me informe. 
Portuguese Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05   BRmmp
[VIKI] Tradução feita pela Equipe Romântica. Caso tenha erros me informe. 
Portuguese Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04   BRmmp
[VIKI] Tradução feita pela Equipe Romântica. Caso tenha erros me informe. 
Portuguese Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03   BRmmp
[VIKI] Tradução feita pela Equipe Romântica. Caso tenha erros me informe. 
Portuguese Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02   BRmmp
[VIKI] Tradução feita pela Equipe Romântica. Caso tenha erros me informe.  
Portuguese Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01   BRmmp
[VIKI] Tradução feita pela Equipe Romântica. Caso tenha erros me informe.  
Spanish 낭만닥터김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E21.Untold.Story.170117.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 낭만닥터김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E20.END.170116.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 낭만닥터김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E19.170110.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 낭만닥터김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E18.170109.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 낭만닥터김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E17.170103.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 17. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 낭만닥터김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E16.170102.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 낭만닥터김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E15.161227.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 낭만닥터김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E14.161220.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 낭만닥터김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E13.161219.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 낭만닥터김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E12.161213.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 낭만닥터김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E11.161212.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 낭만닥터김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.161206.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 낭만닥터김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.161205.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 낭만닥터김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08.161129.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 낭만닥터김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07.161128.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 낭만닥터김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06.161122.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 낭만닥터김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05.161121.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 낭만닥터김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04.161115.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 낭만닥터김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03.161114.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 낭만닥터김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02.161108.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 낭만닥터김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01.161107.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E19.NEXT   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/  
Spanish 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E18.NEXT   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/  
Spanish 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E17.NEXT   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
Spanish 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E16.NEXT   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
Spanish 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E15.NEXT   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
Spanish 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E14.NEXT   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
Spanish 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E13.NEXT   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
Spanish 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E12   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
Spanish 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E11   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
Spanish 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
Spanish 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E09.NEXT   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
Spanish 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E08   akirasendo
[VIKI] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
Spanish 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E07   akirasendo
[VIU] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/  
Spanish 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E06   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
Spanish 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E05   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
Spanish 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E04   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/  
Spanish 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E03   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
Spanish 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E02   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/  
Spanish 낭만닥터 김사부.Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E01   akirasendo
[DramaFever] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
Turkish Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E11.161212.HDTV.x264.360p-NEXT   kingfisher35
 
Turkish Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E10.161206.720p-NEXT   kingfisher35
 
Turkish NEXT   kingfisher35
Romantic.Doctor.Teacher.Kim.E12.161213.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie